Είστε εδώ

Βώκος Γεράσιμος, «Ο λόγος και η πίστη», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 186-192