Είστε εδώ

Αδαμίδου-Τερζάκη Γιώτα, «Αποχαιρετισμός», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 172-185