Είστε εδώ

Κυριάκη Μαρία, «Το Φράγμα», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 152-171