Είστε εδώ

Παπατσαρούχας Βασίλης,Κάργας Βασίλης Χ., «Βασίλης Παπατσαρούχας. Ένας Εβρίτης, υποψήφιος της Ελλάδας, για το διεθνές βραβείο Άντερσεν», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 147-151