Είστε εδώ

Τυμπανίδου Ζωή, «Μια θαυμάσια γυναίκα», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 144-146