Είστε εδώ

Γεωργάκης Ηλίας Π., «Τρία διηγήματα και δύο ποιήματα. Ο απέναντι φίλος», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 82-83