Είστε εδώ

Γεωργάκης Ηλίας Π., «Τρία διηγήματα και δύο ποιήματα. Η εισβολή του Χαμήλ μπατάρ:», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 83-84