Είστε εδώ

Βαξεβανίδης Νίκος Μ., «Χορός φαντασμάτων. (ΙΙΙ) […έχοντας εξοφλήσει γραμμάτια και υποθήκες]», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 81