Είστε εδώ

Δαμουλιάνος Αλέξανδρος, «Πέντε ποιήματα. Η μοναξιά του πόθου», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 66