Είστε εδώ

Βιντιάδης Μηνάς, «Κοιμήσου αστρί…», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 61-65