Είστε εδώ

Δαμουλιάνος Αλέξανδρος, «Πέντε ποιήματα. Περπατάω στη βροχή», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 67-68