Είστε εδώ

Λαγγουρέλη Μαρία, «Δύο ποιήματα. Σαν παληό σινεμά», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 60