Είστε εδώ

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, «Πέντε ποιήματα. Τα δάκρυά μου αρχάγγελοι», Εξώπολις, τχ. 20 (Άνοιξη 2006), σ. 42