Είστε εδώ

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, «Πέντε ποιήματα. Εισιτήριο», Εξώπολις, τχ. 20 (Άνοιξη 2006), σ. 41