Είστε εδώ

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, «Πέντε ποιήματα. Η γροθιά του κυδωνιού», Εξώπολις, τχ. 20 (Άνοιξη 2006), σ. 43