Είστε εδώ

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, «Πέντε ποιήματα. Διαφημίσεις», Εξώπολις, τχ. 20 (Άνοιξη 2006), σ. 40