Είστε εδώ

Πήττας Γιώργος, «Λόγος περιποιητικός», Εξώπολις, τχ. 18 (Φθινόπωρο 2003), σ. 135-139