Είστε εδώ

Στούμπου Ελένη, «Μνήμη Δ. Λαζαρίδη», Εξώπολις, τχ. 18 (Φθινόπωρο 2003), σ. 131-134