Είστε εδώ

Μούλιος Φάνης, «Ο Πατέρας μου», Εξώπολις, τχ. 18 (Φθινόπωρο 2003), σ. 84-89