Είστε εδώ

Στρουμπούλη Άννα, «Η συνάντηση», Εξώπολις, τχ. 18 (Φθινόπωρο 2003), σ. 83