Είστε εδώ

Λασκαράκης Μάνος, «Μαθήματα εξ ουρανού», Εξώπολις, τχ. 18 (Φθινόπωρο 2003), σ. 90-113