Είστε εδώ

Στρουμπούλη Άννα, «Το ραντεβού», Εξώπολις, τχ. 18 (Φθινόπωρο 2003), σ. 82