Είστε εδώ

Βαλσαμίδης Παναγιώτης Ν., «Τρία ποιήματα. Του ασώτου», Εξώπολις, τχ. 18 (Φθινόπωρο 2003), σ. 62