Είστε εδώ

Βαλσαμίδης Παναγιώτης Ν., «Τρία ποιήματα. Ο χορός της Σαλώμης», Εξώπολις, τχ. 18 (Φθινόπωρο 2003), σ. 63