Είστε εδώ

Νεάρχου Νέαρχος, «Οι Τέσσερις Εποχές. Δώδεκα ανέκδοτα ποιήματα από τη συλλογή. ιβ΄», Εξώπολις, τχ. 18 (Φθινόπωρο 2003), σ. 27-28