Είστε εδώ

Κολιού Μαριάννα,Κουμανταρέας Μένης, «Ο αναγνώστης πρέπει να ερωτεύεται τους ήρωες των βιβλίων. Συνέντευξη στη Μαριάννα Κολιού», Εξώπολις, τχ. 18 (Φθινόπωρο 2003), σ. 13-18