Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Μένης Κουμανταρέας]», Εξώπολις, τχ. 18 (Φθινόπωρο 2003), σ. 18