Είστε εδώ

Σακελλίων Σταμάτης, «Οι αδικαίωτοι ήρωες», Εξώπολις, τχ. 18 (Φθινόπωρο 2003), σ. 10-12