Είστε εδώ

Νούτσος Παναγιώτης Χρ., «Καστοριάδης και Στίνας», Εξώπολις, τχ. 14 (Φθινόπωρο 2000), σ. 20-25