Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Κ. Καστοριάδης», Εξώπολις, τχ. 14 (Φθινόπωρο 2000), σ. 20