Είστε εδώ

Ρεκαλίδου Γαλήνη, «Ημερολόγιο», Εξώπολις, τχ. 14 (Φθινόπωρο 2000), σ. 16-19