Είστε εδώ

Κονιδάρη Ελένη, «Κυβερνολογοτεχνία: Μία αχαρτογράφητη ήπειρος», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 165-169