Είστε εδώ

Φωτιάδης Αλέκος, «Θεοκρίτου Ειδύλλια. ΙΙ Φαρμακεύτριαι υποθέσεις. [Εισαγωγή]», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 151