Είστε εδώ

Νόττας Βασίλης, «Το ραδιόφωνο των ονείρων. Ένα δοκίμιο περί ήχων φτιαγμένο με επτά εικόνες», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 64-71