Είστε εδώ

Στούμπου Ελένη, «Η Νέα Υόρκη και η αγάπη», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 61-63