Είστε εδώ

Στούμπου Ελένη, «Ιστορία για ένα αστέρι», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 60-61