Είστε εδώ

Κυριακίδης Αχιλλέας, «Εκτελούνται μεταφοραί», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 44-48