Είστε εδώ

Τσιουράκης Ιωάννης, «Έξι στιγμές και μία ημέρα», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 49-50