Είστε εδώ

Βέης Γιώργος, «Χρυσαλλίδα στον πάγο. Δώσε στα μάτια σου, λοιπόν, τα καλύτερα τοπία», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 3-4