Είστε εδώ

Βέης Γιώργος, «Χρυσαλλίδα στον πάγο. Να φιλοσωματεί ο άνεμος στα βαθιά φύλλα», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 3