Είστε εδώ

Βέης Γιώργος, «Χρυσαλλίδα στον πάγο. Αντικατοπτρισμών συνέχεια», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 4