Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Αυτόγραφη σελίδα από τη μελέτη για τη Θράκη του 1886]», Εξώπολις, τχ. 10-11 (Χειμώνας-Άνοιξη 1999), σ. 68