Είστε εδώ

Αθανασιάδης Παντελής, «Θρακικοί θησαυροί. Μια άγνωστη μελέτη για τη Βιζύη του 1886. Από τα Αρχεία της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων», Εξώπολις, τχ. 10-11 (Χειμώνας-Άνοιξη 1999), σ. 67-70