Είστε εδώ

Κουκούλης Κώστας, «Τα ίχνη και το άλλοθι (Από την ανέκδοτη συλλογή Ειδωλοσκόπιο). Μετείκασμα», Εξώπολις, τχ. 10-11 (Χειμώνας-Άνοιξη 1999), σ. 71-72