Είστε εδώ

Νούσια Έλενα, «Το τραγούδι της πόλης», Εξώπολις, τχ. 10-11 (Χειμώνας-Άνοιξη 1999), σ. 28-29