Είστε εδώ

Νούσια Έλενα, «Το Γυμναστήριο», Εξώπολις, τχ. 10-11 (Χειμώνας-Άνοιξη 1999), σ. 25-28