Είστε εδώ

Νούσια Έλενα, «Το θερμοκήπιο», Εξώπολις, τχ. 10-11 (Χειμώνας-Άνοιξη 1999), σ. 30-31