Είστε εδώ

Παυλάκου Δήμητρα, «Στοιχεία από τη βιογραφία ενός ιδανικού αυτόχειρος», Εξώπολις, τχ. 6-7 (Χειμώνας 1997), σ. 121-124