Είστε εδώ

Κατσαρή Ξανθή, «Το λογοτεχνικό έργο του Χρήστου Χαρτοματσίδη. Απόπειρα μιας πρώτης προσέγγισης», Εξώπολις, τχ. 6-7 (Χειμώνας 1997), σ. 107-120