Είστε εδώ

Παυλάκου Δήμητρα, «Μοσκώβ-Σελήμ ή περίπατος στη ζώνη του Λυκόφωτος», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 99-101